• معاون وزير و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: گزینش دانش‌آموزان تیزهوش باید فرایندی و مبتنی بر روش‌های علمی و تست های استاندارد و بهره گیری از طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) و المپیادهای علمی باشد. توضیح بیشتر
  • 1
  • 2

ورود به سامانه

اخبار

  • 1
  • 2

ورود والدین

کد ملی دانش آموز را وارد نمایید:

آزيتا محمودپور رئیس گروه برنامه ریزی آموزشي وتوانبخشي دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی رد اين باره به روابط عمومي گفت:  دوره آموزشی ضمن خدمت "فن آوري نوين آموزشي" ويژه كارشناسان مراكز آموزشي وتوانبخشي  مشكلات ويژه يادگيري استان ها 14 تا 16 اسفندماه به مدت 24 ساعت درمركز آموزش ضمن خدمت  پيامبراعظم (ص) ولنجک تهران  برگزار شد.

وي افزود: دراين دوره سه روزه كارشناسان با پروتكل هاي خواندن، املاء، آشنایی با مفهوم داده کاوی و رویکردهای موثر مداخله ای آشنا شدند، اهم محور مباحث در اين دوره مباني نظري ، اصول تشخيص وارزيابي ،تحلیل اطلاعات و داده ها و مداخله هاي موثر درخصوص مشكلات ويژه يادگيري درحوزه هاي خواندن واملاء بود.


محمودپورگفت:منظور،هدايت ،انسجام ، وحدت رويه و پايش علمي فعاليت هاي علمي  مراكزآموزشي و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري در استانها،تدوين پروتكل هاي هفت گانه ويژه  در دبيرخانه پروتکل  با مديريت سازمان آموزش وپرورش استثنايي در حال تدوين است، كه با اتمام مراحل تدوين هريك از اين پروتكل ها ،جلسات آموزشی وتبيين مباني هريك از آنها تشكيل مي شود.


وي ادامه داد: كارشناسان استانها پس از آموزش مباني نظري وعملي هريك از پروتكل ها، در استانها با درنظرگرفتن دستورالعمل هاي ارسالی سازمان به اجرای آزمایشی آن خواهند پرداخت.


رئیس گروه برنامه ریزی آموزشي وتوانبخشي دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری در پايان افزود: اولين پروتكل هاي تدوین شده، پروتكل خواندن واملاء است كه در تابستان سال 1397 آموزش در خصوص اجرای آزمایشی اين دو پروتكل صورت خواهد گرفت.


وي خاطر نشان كرد:استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه آموزش دانش آموزان داراي نياز ويژه يكي از اولويتهاي اين سازمان است كه در گروه آموزش و توانبخشي دانش آموزان داراي مشكلات ويژه يادگيري مورد تاكيد مضاعف قرار می گیرد.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.