• معاون وزير و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: گزینش دانش‌آموزان تیزهوش باید فرایندی و مبتنی بر روش‌های علمی و تست های استاندارد و بهره گیری از طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) و المپیادهای علمی باشد. توضیح بیشتر
  • 1
  • 2

ورود به سامانه

اخبار

  • 1
  • 2

ورود والدین

کد ملی دانش آموز را وارد نمایید:

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، دراین کارگاه آموزشی، معصومه فرج پور و حمیرا پروین به عنوان مدرس در 3 جلسه کلاس کارگاهی به تدریس تئوری و عملی خط بریل پرداختند.

همچنین در حین برگزاری تمرینات مربوطه به شرکت کنندگان ارائه و ارزشیابی مستمر به عمل آمد.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.